Formularz zgłoszeniowy do Konkursu „QUIZ FINANSOWY dla Juniorów”

Konkurs skierowany do uczniów szkół podstawowych w wieku 9-12 lat.
Zadaniem uczestnika jest rozwiązanie testu online (test wiedzy z zakresu finansów i bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni). Quiz składa się z 15 pytań (jednokrotnego wyboru), które system wybierze dla uczestnika losowo. Za każdą poprawną odpowiedź uczestnik zdobywa określoną liczbę punktów (każde pytanie jest odrębnie punktowane).
Uczniów do konkursu zgłasza nauczyciel wypełniając niniejszy formularz zgłoszeniowy. W formularzu nauczyciel podaje dane szkoły oraz planowaną liczbę uczestników. Po przyjęciu zgłoszenia Organizator prześle nauczycielowi (na adres mailowy wskazany do kontaktu w zgłoszeniu) link do quizu wraz z wytycznymi przeprowadzenia testu. Link do testu będzie aktywny od 12 do 20 października 2020r. Do decyzji nauczyciela pozostaje wybór konkretnego terminu, w którym uczniowie przystąpią do testu (tj. między 12 a 20 października 2020 r.). Rekomendujemy przeprowadzenie testu w szkole.

Wypełnienie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Konkursu, który jest dostępny na stronie: https://bakcyl.wib.org.pl/quiz-finansowy-dla-juniorow/
Sprawdź, czy szkoła istnieje już w systemie. Wpisz NIP (wyłącznie cyfry)

NIP SZKOŁY (wyłącznie cyfry)